#eafadb color information

#eafadb color space conversions

Hex:
#eafadb
RGB:
234, 250, 219
CMY:
8, 2, 14
CMYK:
6, 0, 12, 2
HSL:
91, 75.6098%, 91.9608%
HSV (HSB):
91, 12.4000%, 98.0392%
XYZ:
80.9035, 90.9781, 80.3143
xyY:
0.3208, 0.3607, 90.9781
CIE-Lab:
96.4010, -10.6313, 13.0882
CIE-LCH:
96.4010, 16.8620, 129.0865
CIE-Luv:
96.4010, -7.4653, 21.5087
Hunter-Lab:
95.3824, -15.5154, 16.8441

#eafadb color charts

#eafadb RGB chart
#eafadb CMYK chart
#eafadb RGB pie chart

#eafadb color shades, tints & tones

#eafadb color schemes

#eafadb #ebdbfa
Complementary of #eafadb
#f9fadb #eafadb #dbfadb
Analogous of #eafadb
#fadbf9 #eafadb #dbdbfa
Split complementary of #eafadb
#fadbe9 #eafadb #dbe9fa
Triadic of #eafadb
#fadbdb #eafadb #dbf9fa #ebdbfa
Square of #eafadb
#fadbe9 #eafadb #dbfaeb #ebdbfa
Tetradic of #eafadb

#eafadb color preview, HTML & CSS examples

This text has a color of #eafadb
<p style="color:#eafadb;">Text here</p>
.mytext {color:#eafadb;}
Text color #eafadb
This box has a color of #eafadb
<div style="background-color:#eafadb;">Content here</div>
.mybackground {background-color:#eafadb;}
Background color #eafadb
Border around this has a color of #eafadb
<div style="border:2px solid #eafadb;">Content here</div>
.myborder {border:2px solid #eafadb;}
Border color #eafadb

Random colors

ColorsDB.com, 2014-2018