#dbaeeb color information

#dbaeeb color space conversions

Hex:
#dbaeeb
RGB:
219, 174, 235
CMY:
14, 32, 8
CMYK:
7, 26, 0, 8
HSL:
284, 60.3960%, 80.1961%
HSV (HSB):
284, 25.9574%, 92.1569%
XYZ:
59.3449, 51.3303, 85.3772
xyY:
0.3027, 0.2618, 51.3303
CIE-Lab:
76.8787, 27.0121, -24.2911
CIE-LCH:
76.8787, 36.3278, 318.0359
CIE-Luv:
76.8787, 20.8441, -42.6993
Hunter-Lab:
71.6452, 22.4753, -20.5023

#dbaeeb color charts

#dbaeeb RGB chart
#dbaeeb CMYK chart
#dbaeeb RGB pie chart

#dbaeeb color shades, tints & tones

#dbaeeb color schemes

#dbaeeb #beeaae
Complementary of #dbaeeb
#bcaeea #dbaeeb #eaaedc
Analogous of #dbaeeb
#aeeabc #dbaeeb #dceaae
Split complementary of #dbaeeb
#aeeadb #dbaeeb #eadbae
Triadic of #dbaeeb
#aedcea #dbaeeb #eabcae #beeaae
Square of #dbaeeb
#aeeadb #dbaeeb #eaaebd #beeaae
Tetradic of #dbaeeb

#dbaeeb color preview, HTML & CSS examples

This text has a color of #dbaeeb
<p style="color:#dbaeeb;">Text here</p>
.mytext {color:#dbaeeb;}
Text color #dbaeeb
This box has a color of #dbaeeb
<div style="background-color:#dbaeeb;">Content here</div>
.mybackground {background-color:#dbaeeb;}
Background color #dbaeeb
Border around this has a color of #dbaeeb
<div style="border:2px solid #dbaeeb;">Content here</div>
.myborder {border:2px solid #dbaeeb;}
Border color #dbaeeb

Random colors

ColorsDB.com, 2014-2015