#cdcdcd color information

#cdcdcd color space conversions

Hex:
#cdcdcd
RGB:
205, 205, 205
CMY:
20, 20, 20
CMYK:
0, 0, 0, 20
HSL:
0, 0.0000%, 80.3922%
HSV (HSB):
0, 0.0000%, 80.3922%
XYZ:
58.0276, 61.0496, 66.4830
xyY:
0.3127, 0.3290, 61.0496
CIE-Lab:
82.4054, 0.0045, -0.0088
CIE-LCH:
82.4054, 0.0099, 296.8129
CIE-Luv:
82.4054, 0.0008, -0.0141
Hunter-Lab:
78.1342, -4.1690, 4.2452

#cdcdcd color charts

#cdcdcd RGB chart
#cdcdcd CMYK chart
#cdcdcd RGB pie chart

#cdcdcd color shades, tints & tones

#cdcdcd color schemes

#cdcdcd #cdcdcd
Complementary of #cdcdcd
#cdcdcd #cdcdcd #cdcdcd
Analogous of #cdcdcd
#cdcdcd #cdcdcd #cdcdcd
Split complementary of #cdcdcd
#cdcdcd #cdcdcd #cdcdcd
Triadic of #cdcdcd
#cdcdcd #cdcdcd #cdcdcd #cdcdcd
Square of #cdcdcd
#cdcdcd #cdcdcd #cdcdcd #cdcdcd
Tetradic of #cdcdcd

#cdcdcd color preview, HTML & CSS examples

This text has a color of #cdcdcd
<p style="color:#cdcdcd;">Text here</p>
.mytext {color:#cdcdcd;}
Text color #cdcdcd
This box has a color of #cdcdcd
<div style="background-color:#cdcdcd;">Content here</div>
.mybackground {background-color:#cdcdcd;}
Background color #cdcdcd
Border around this has a color of #cdcdcd
<div style="border:2px solid #cdcdcd;">Content here</div>
.myborder {border:2px solid #cdcdcd;}
Border color #cdcdcd

Random colors

ColorsDB.com, 2014-2018