#cda4d0 color information

#cda4d0 color space conversions

Hex:
#cda4d0
RGB:
205, 164, 208
CMY:
20, 36, 18
CMYK:
1, 21, 0, 18
HSL:
296, 31.8841%, 72.9412%
HSV (HSB):
296, 21.1538%, 81.5686%
XYZ:
49.8375, 44.0841, 65.5569
xyY:
0.3125, 0.2764, 44.0841
CIE-Lab:
72.2847, 22.6520, -16.6668
CIE-LCH:
72.2847, 28.1229, 323.6553
CIE-Luv:
72.2847, 20.4518, -29.3829
Hunter-Lab:
66.3959, 17.7913, -12.0637

#cda4d0 color charts

#cda4d0 RGB chart
#cda4d0 CMYK chart
#cda4d0 RGB pie chart

#cda4d0 color shades, tints & tones

#cda4d0 color schemes

#cda4d0 #a6d0a4
Complementary of #cda4d0
#b7a4d0 #cda4d0 #d0a4bc
Analogous of #cda4d0
#a4d0b7 #cda4d0 #bdd0a4
Split complementary of #cda4d0
#a4d0cd #cda4d0 #d0cda4
Triadic of #cda4d0
#a4bcd0 #cda4d0 #d0b7a4 #a6d0a4
Square of #cda4d0
#a4d0cd #cda4d0 #d0a4a6 #a6d0a4
Tetradic of #cda4d0

#cda4d0 color preview, HTML & CSS examples

This text has a color of #cda4d0
<p style="color:#cda4d0;">Text here</p>
.mytext {color:#cda4d0;}
Text color #cda4d0
This box has a color of #cda4d0
<div style="background-color:#cda4d0;">Content here</div>
.mybackground {background-color:#cda4d0;}
Background color #cda4d0
Border around this has a color of #cda4d0
<div style="border:2px solid #cda4d0;">Content here</div>
.myborder {border:2px solid #cda4d0;}
Border color #cda4d0

Random colors

ColorsDB.com, 2014-2018