#9773b2 color information

#9773b2 color space conversions

Hex:
#9773b2
RGB:
151, 115, 178
CMY:
41, 55, 30
CMYK:
15, 35, 0, 30
HSL:
274, 29.0323%, 57.4510%
HSV (HSB):
274, 35.3933%, 69.8039%
XYZ:
26.9291, 22.0551, 44.9572
xyY:
0.2867, 0.2348, 22.0551
CIE-Lab:
54.0854, 26.3036, -28.0911
CIE-LCH:
54.0854, 38.4836, 313.1179
CIE-Luv:
54.0854, 14.6367, -45.9855
Hunter-Lab:
46.9629, 20.1691, -23.8839

#9773b2 color charts

#9773b2 RGB chart
#9773b2 CMYK chart
#9773b2 RGB pie chart

#9773b2 color shades, tints & tones

#9773b2 color schemes

#9773b2 #8eb272
Complementary of #9773b2
#7772b2 #9773b2 #b272ad
Analogous of #9773b2
#72b277 #9773b2 #adb272
Split complementary of #9773b2
#72b296 #9773b2 #b29672
Triadic of #9773b2
#72adb2 #9773b2 #b27772 #8eb272
Square of #9773b2
#72b296 #9773b2 #b2728e #8eb272
Tetradic of #9773b2

#9773b2 color preview, HTML & CSS examples

This text has a color of #9773b2
<p style="color:#9773b2;">Text here</p>
.mytext {color:#9773b2;}
Text color #9773b2
This box has a color of #9773b2
<div style="background-color:#9773b2;">Content here</div>
.mybackground {background-color:#9773b2;}
Background color #9773b2
Border around this has a color of #9773b2
<div style="border:2px solid #9773b2;">Content here</div>
.myborder {border:2px solid #9773b2;}
Border color #9773b2

Random colors

ColorsDB.com, 2014-2018