#92aaaa color information

#92aaaa color space conversions

Hex:
#92aaaa
RGB:
146, 170, 170
CMY:
43, 33, 33
CMYK:
14, 0, 0, 33
HSL:
180, 12.3711%, 61.9608%
HSV (HSB):
180, 14.1176%, 66.6667%
XYZ:
33.4845, 37.7627, 43.5543
xyY:
0.2917, 0.3289, 37.7627
CIE-Lab:
67.8454, -8.2694, -2.8015
CIE-LCH:
67.8454, 8.7311, 198.7156
CIE-Luv:
67.8454, -12.7985, -2.7724
Hunter-Lab:
61.4514, -10.2764, 0.9935

#92aaaa color charts

#92aaaa RGB chart
#92aaaa CMYK chart
#92aaaa RGB pie chart

#92aaaa color shades, tints & tones

#92aaaa color schemes

#92aaaa #aa9292
Complementary of #92aaaa
#92aa9e #92aaaa #929eaa
Analogous of #92aaaa
#aa9e92 #92aaaa #aa929d
Split complementary of #92aaaa
#aaaa92 #92aaaa #aa92aa
Triadic of #92aaaa
#9eaa92 #92aaaa #9e92aa #aa9292
Square of #92aaaa
#aaaa92 #92aaaa #9292aa #aa9292
Tetradic of #92aaaa

#92aaaa color preview, HTML & CSS examples

This text has a color of #92aaaa
<p style="color:#92aaaa;">Text here</p>
.mytext {color:#92aaaa;}
Text color #92aaaa
This box has a color of #92aaaa
<div style="background-color:#92aaaa;">Content here</div>
.mybackground {background-color:#92aaaa;}
Background color #92aaaa
Border around this has a color of #92aaaa
<div style="border:2px solid #92aaaa;">Content here</div>
.myborder {border:2px solid #92aaaa;}
Border color #92aaaa

Random colors

ColorsDB.com, 2014-2018