#84e3ea color information

#84e3ea color space conversions

Hex:
#84e3ea
RGB:
132, 227, 234
CMY:
48, 11, 8
CMYK:
44, 3, 0, 8
HSL:
184, 70.8333%, 71.7647%
HSV (HSB):
184, 43.5897%, 91.7647%
XYZ:
51.8361, 65.7842, 87.8075
xyY:
0.2523, 0.3202, 65.7842
CIE-Lab:
84.8862, -26.3458, -12.2186
CIE-LCH:
84.8862, 29.0412, 204.8808
CIE-Luv:
84.8862, -42.5869, -15.0237
Hunter-Lab:
81.1075, -27.8581, -7.4125

#84e3ea color charts

#84e3ea RGB chart
#84e3ea CMYK chart
#84e3ea RGB pie chart

#84e3ea color shades, tints & tones

#84e3ea color schemes

#84e3ea #ea8a83
Complementary of #84e3ea
#83eabe #84e3ea #83afea
Analogous of #84e3ea
#eabe83 #84e3ea #ea83af
Split complementary of #84e3ea
#e2ea83 #84e3ea #ea83e2
Triadic of #84e3ea
#afea83 #84e3ea #be83ea #ea8a83
Square of #84e3ea
#e2ea83 #84e3ea #8a83ea #ea8a83
Tetradic of #84e3ea

#84e3ea color preview, HTML & CSS examples

This text has a color of #84e3ea
<p style="color:#84e3ea;">Text here</p>
.mytext {color:#84e3ea;}
Text color #84e3ea
This box has a color of #84e3ea
<div style="background-color:#84e3ea;">Content here</div>
.mybackground {background-color:#84e3ea;}
Background color #84e3ea
Border around this has a color of #84e3ea
<div style="border:2px solid #84e3ea;">Content here</div>
.myborder {border:2px solid #84e3ea;}
Border color #84e3ea

Random colors

ColorsDB.com, 2014-2015