#7edbe7 color information

#7edbe7 color space conversions

Hex:
#7edbe7
RGB:
126, 219, 231
CMY:
51, 14, 9
CMYK:
45, 5, 0, 9
HSL:
187, 68.6275%, 70.0000%
HSV (HSB):
187, 45.4545%, 90.5882%
XYZ:
48.3595, 60.8682, 84.8012
xyY:
0.2492, 0.3137, 60.8682
CIE-Lab:
82.3078, -24.5768, -14.5148
CIE-LCH:
82.3078, 28.5430, 210.5657
CIE-Luv:
82.3078, -41.4459, -18.9950
Hunter-Lab:
78.0181, -25.8884, -9.8322

#7edbe7 color charts

#7edbe7 RGB chart
#7edbe7 CMYK chart
#7edbe7 RGB pie chart

#7edbe7 color shades, tints & tones

#7edbe7 color schemes

#7edbe7 #e7897d
Complementary of #7edbe7
#7de7be #7edbe7 #7da6e7
Analogous of #7edbe7
#e7be7d #7edbe7 #e77da6
Split complementary of #7edbe7
#dae77d #7edbe7 #e77dda
Triadic of #7edbe7
#a6e77d #7edbe7 #be7de7 #e7897d
Square of #7edbe7
#dae77d #7edbe7 #897de7 #e7897d
Tetradic of #7edbe7

#7edbe7 color preview, HTML & CSS examples

This text has a color of #7edbe7
<p style="color:#7edbe7;">Text here</p>
.mytext {color:#7edbe7;}
Text color #7edbe7
This box has a color of #7edbe7
<div style="background-color:#7edbe7;">Content here</div>
.mybackground {background-color:#7edbe7;}
Background color #7edbe7
Border around this has a color of #7edbe7
<div style="border:2px solid #7edbe7;">Content here</div>
.myborder {border:2px solid #7edbe7;}
Border color #7edbe7

Random colors

ColorsDB.com, 2014-2018