#74a1ec color information

#74a1ec color space conversions

Hex:
#74a1ec
RGB:
116, 161, 236
CMY:
55, 37, 7
CMYK:
51, 32, 0, 7
HSL:
218, 75.9494%, 69.0196%
HSV (HSB):
218, 50.8475%, 92.5490%
XYZ:
35.0877, 35.2589, 84.3132
xyY:
0.2269, 0.2280, 35.2589
CIE-Lab:
65.9497, 5.4497, -42.3648
CIE-LCH:
65.9497, 42.7139, 277.3301
CIE-Luv:
65.9497, -22.3195, -68.4892
Hunter-Lab:
59.3792, 1.5636, -42.6212

#74a1ec color charts

#74a1ec RGB chart
#74a1ec CMYK chart
#74a1ec RGB pie chart

#74a1ec color shades, tints & tones

#74a1ec color schemes

#74a1ec #ecbf73
Complementary of #74a1ec
#73dcec #74a1ec #8373ec
Analogous of #74a1ec
#dcec73 #74a1ec #ec8373
Split complementary of #74a1ec
#a0ec73 #74a1ec #ec73a0
Triadic of #74a1ec
#73ec83 #74a1ec #ec73dc #ecbf73
Square of #74a1ec
#a0ec73 #74a1ec #bf73ec #ecbf73
Tetradic of #74a1ec

#74a1ec color preview, HTML & CSS examples

This text has a color of #74a1ec
<p style="color:#74a1ec;">Text here</p>
.mytext {color:#74a1ec;}
Text color #74a1ec
This box has a color of #74a1ec
<div style="background-color:#74a1ec;">Content here</div>
.mybackground {background-color:#74a1ec;}
Background color #74a1ec
Border around this has a color of #74a1ec
<div style="border:2px solid #74a1ec;">Content here</div>
.myborder {border:2px solid #74a1ec;}
Border color #74a1ec

Random colors

ColorsDB.com, 2014-2018