#52f0ec color information

#52f0ec color space conversions

Hex:
#52f0ec
RGB:
82, 240, 236
CMY:
68, 6, 7
CMYK:
66, 0, 2, 6
HSL:
178, 84.0426%, 63.1373%
HSV (HSB):
178, 65.8333%, 94.1176%
XYZ:
49.7801, 70.1701, 90.2774
xyY:
0.2368, 0.3338, 70.1701
CIE-Lab:
87.0802, -41.2767, -10.1651
CIE-LCH:
87.0802, 42.5100, 193.8348
CIE-Luv:
87.0802, -59.8075, -9.5396
Hunter-Lab:
83.7676, -40.5172, -5.2602

#52f0ec color charts

#52f0ec RGB chart
#52f0ec CMYK chart
#52f0ec RGB pie chart

#52f0ec color shades, tints & tones

#52f0ec color schemes

#52f0ec #f05155
Complementary of #52f0ec
#51f09d #52f0ec #51a4f0
Analogous of #52f0ec
#f09d51 #52f0ec #f051a4
Split complementary of #52f0ec
#f0ec51 #52f0ec #eb51f0
Triadic of #52f0ec
#a4f051 #52f0ec #9c51f0 #f05155
Square of #52f0ec
#f0ec51 #52f0ec #5155f0 #f05155
Tetradic of #52f0ec

#52f0ec color preview, HTML & CSS examples

This text has a color of #52f0ec
<p style="color:#52f0ec;">Text here</p>
.mytext {color:#52f0ec;}
Text color #52f0ec
This box has a color of #52f0ec
<div style="background-color:#52f0ec;">Content here</div>
.mybackground {background-color:#52f0ec;}
Background color #52f0ec
Border around this has a color of #52f0ec
<div style="border:2px solid #52f0ec;">Content here</div>
.myborder {border:2px solid #52f0ec;}
Border color #52f0ec

Random colors

ColorsDB.com, 2014-2018