#50a0af color information

#50a0af color space conversions

Hex:
#50a0af
RGB:
80, 160, 175
CMY:
69, 37, 31
CMYK:
54, 9, 0, 31
HSL:
189, 37.2549%, 50.0000%
HSV (HSB):
189, 54.2857%, 68.6275%
XYZ:
23.6169, 29.9422, 45.0921
xyY:
0.2394, 0.3035, 29.9422
CIE-Lab:
61.6043, -20.1624, -15.2763
CIE-LCH:
61.6043, 25.2960, 217.1498
CIE-Luv:
61.6043, -34.0140, -20.1271
Hunter-Lab:
54.7195, -18.7185, -10.5548

#50a0af color charts

#50a0af RGB chart
#50a0af CMYK chart
#50a0af RGB pie chart

#50a0af color shades, tints & tones

#50a0af color schemes

#50a0af #af5e50
Complementary of #50a0af
#50af8e #50a0af #5070af
Analogous of #50a0af
#af8e50 #50a0af #af5070
Split complementary of #50a0af
#a0af50 #50a0af #af509f
Triadic of #50a0af
#70af50 #50a0af #8e50af #af5e50
Square of #50a0af
#a0af50 #50a0af #5e50af #af5e50
Tetradic of #50a0af

#50a0af color preview, HTML & CSS examples

This text has a color of #50a0af
<p style="color:#50a0af;">Text here</p>
.mytext {color:#50a0af;}
Text color #50a0af
This box has a color of #50a0af
<div style="background-color:#50a0af;">Content here</div>
.mybackground {background-color:#50a0af;}
Background color #50a0af
Border around this has a color of #50a0af
<div style="border:2px solid #50a0af;">Content here</div>
.myborder {border:2px solid #50a0af;}
Border color #50a0af

Random colors

ColorsDB.com, 2014-2015