#1c35af color information

#1c35af color space conversions

Hex:
#1c35af
RGB:
28, 53, 175
CMY:
89, 79, 31
CMYK:
84, 70, 0, 31
HSL:
230, 72.4138%, 39.8039%
HSV (HSB):
230, 84.0000%, 68.6275%
XYZ:
9.4899, 5.8882, 41.1938
xyY:
0.1677, 0.1041, 5.8882
CIE-Lab:
29.1287, 37.4383, -66.8426
CIE-LCH:
29.1287, 76.6131, 299.2530
CIE-Luv:
29.1287, -9.9909, -86.7054
Hunter-Lab:
24.2657, 27.3431, -83.6657

#1c35af color charts

#1c35af RGB chart
#1c35af CMYK chart
#1c35af RGB pie chart

#1c35af color shades, tints & tones

#1c35af color schemes

#1c35af #af961c
Complementary of #1c35af
#1c7eaf #1c35af #4c1caf
Analogous of #1c35af
#7eaf1c #1c35af #af4c1c
Split complementary of #1c35af
#35af1c #1c35af #af1c34
Triadic of #1c35af
#1caf4c #1c35af #af1c7e #af961c
Square of #1c35af
#35af1c #1c35af #951caf #af961c
Tetradic of #1c35af

#1c35af color preview, HTML & CSS examples

This text has a color of #1c35af
<p style="color:#1c35af;">Text here</p>
.mytext {color:#1c35af;}
Text color #1c35af
This box has a color of #1c35af
<div style="background-color:#1c35af;">Content here</div>
.mybackground {background-color:#1c35af;}
Background color #1c35af
Border around this has a color of #1c35af
<div style="border:2px solid #1c35af;">Content here</div>
.myborder {border:2px solid #1c35af;}
Border color #1c35af

Random colors

ColorsDB.com, 2014-2018